اطلاعات تماس به زبان فارسی

آدرس : استان آذربایجانغربی-ارومیه -خیابان دانش یک(کشتگر)-روبروی مجتمع شماره 2 شوراهای حل اختلاف ارومیه-شماره 2.38.

کد پستی :5713618919

تلفن:04432231008

فکس:04432248444

شما میتوانید از طریق یکی از نرم افزارهای بار کد خوان با ما در تماس باشید